Isatis Cyber Security B.V.

Nijmegen

Isatis Cyber Security B.V.

Isatis Group is een ondernemende, energieke organisatie met zo’n 150 medewerkers. Het bedrijf heeft meerdere afdelingen, waaronder Isatis Cyber Security. Isatis werkt aan de bewustwording rondom cyber security en laat graag zien wat je kunt doen om jezelf te beschermen. Cyber security is een sociaal, economisch en politiek wereldprobleem dat burgers, organisaties en overheden bedreigt. Isatis Cyber Security wil zijn klanten een veilige infrastructuur, betrouwbare diensten en goede bedrijfsprocessen bieden. 

Over Isatis Cyber Security

Dagelijks werkt Isatis Group binnen zes business units aan unieke ICT-oplossingen voor uiteenlopende markten. Isatis heeft zijn oorsprong in de software-ontwikkeling, maar is inmiddels uitgegroeid tot strategisch partner van diverse ondernemingen. Iedere business unit is productgeoriënteerd en heeft kennis van een specifiek domein. Of het nu gaat om interaction design, online marketing, design of software development: de kennis en expertise is binnen alle teams aanwezig.

Isatis gelooft als organisatie sterk in samenwerken. Dat betekent dat je gebruik maakt van elkaars kracht en die optimaal benut. Vanuit die gedachte participeert Isatis in diverse organisaties. Afhankelijk van de branche of de markt waarin de klant actief is, wordt deze ondergebracht in één van de business units of opereert hij volledig zelfstandig.

Isatis Cyber Security richt zicht op drie pijlers:

  • het nemen van technische en procedurele maatregelen tegen dreigingen (o.a. veilige netwerkinfrastructuren, Security Operating Centers, Security Information and Event Monitoring, IDS/IPS);

  • het behalen, implementeren en behouden van informatiebeveiligingscertificeringen en assessments (o.a. ISO 27001, NEN 7510, DigiD2, BIG/BIR);

  • het nemen van afdoende maatregelen in het kader van de regelgeving op het gebied van privacy.

Hiervoor heeft Isatis Cyber Security een integrale aanpak, gebaseerd op risicomanagement. Waar ligt de zwakste schakel en welke oplossingen zijn er om deze te verstevigen? Zo’n 95% van alle beveiligingsissues komt voort uit menselijk handelen. Isatis helpt zijn klanten daarom ook met het verhogen van de interne security engangement als vast onderdeel van zijn beveiligingsprojecten. Daarnaast geeft het bedrijf trainingen. 

Werken bij Isatis Cyber Security

Isatis Cyber Security is een dynamische organisatie met hoogwaardige kennis van security en privacy. Innovatie staat hoog in het vaandel. Isatis wil ook in jou investeren, door je trainingen en cursussen te bieden, zodat jij jezelf optimaal kunt ontwikkelen.

Op de werkvloer heerst een open bedrijfscultuur, waar volop kennis met elkaar wordt gedeeld. Op deze manier bereik jij met jouw collega's een gezamenlijk gevoel van sociale verantwoordelijkheid rondom cyber security en kun je oplossingsgericht aan het werk.

Isatis biedt jou een marktconform salaris met een interessante bonusstructuur. Er wordt uiteraard hard gewerkt op kantoor, maar in de pauze kun je je collega's uitdagen voor een potje tafelvoetbal. Daarnaast drinken je collega's op vrijdagmiddag graag samen met jou een biertje.

Waar zit Isatis Cyber Security?

Het kantoor van Isatis Gro

4 openstaande vacatures

Isatis Cyber Security B.V., Nijmegen

Informatiebeveiliging is niet alleen voor “techies” maar behoort tot ieders taken en verantwoordelijkheden. De Security consultant is het aanspreekpunt en “gezicht” van informatiebeveiliging bij onze klanten, is op de hoogte van de beveiligingsstatus en coördineert (procedurele) informatiebeveiliging maatregelen en initiatieven. Een belangrijke doelstelling hierbij is om de betrokkenheid, kennis en inzet van de (alle) (klant) medewerkers op een hoger niveau te brengen (security engagement).  


De Information Security consultant zet zich met raad en daad continu in om, samen met zijn/haar (technische) collega’s, onze klanten te beschermen tegen cyber aanvallen en om de gevolgen bij beveiligingsincidenten zo beperkt mogelijk te houden. Een belangrijk instrument hierbij zijn de beveiligingsmaatregelen van security frameworks zoals het ISO 27001, NEN 7510, BIO en DigiD 2.0, of andere richtlijnen voor informatiebeveiliging. De Information Security consultant heeft kennis van de AVG en van privacy wetgeving en neemt deze als belangrijke randvoorwaarde mee in het opzetten en uitvoeren van beveiligingsmaatregelen. 

De Information Security consultant voert zelf de (procedurele) beveiligingstaken uit en coördineert adequaat de afhandeling van acute dreigingen en beveiligingsincidenten.

Daarnaast voert de Information Security consultant, met medewerking van collega’s, projecten uit om de beveiligingsmaatregelen en daarmee het ISMS te verbeteren en aan te passen aan nieuwe dreigingen, veranderingen van de bedrijfsvoering en veranderingen in de privacy wetgeving.


Isatis Cyber Security B.V., Nijmegen

Informatiebeveiliging is niet alleen voor “techies” maar behoort tot ieders taken en verantwoordelijkheden. De Security consultant is het aanspreekpunt en “gezicht” van informatiebeveiliging bij onze klanten, is op de hoogte van de beveiligingsstatus en coördineert (procedurele) informatiebeveiliging maatregelen en initiatieven. Een belangrijke doelstelling hierbij is om de betrokkenheid, kennis en inzet van de (alle) (klant) medewerkers op een hoger niveau te brengen (security engagement).  


De Information Security consultant zet zich met raad en daad continu in om, samen met zijn/haar (technische) collega’s, onze klanten te beschermen tegen cyber aanvallen en om de gevolgen bij beveiligingsincidenten zo beperkt mogelijk te houden. Een belangrijk instrument hierbij zijn de beveiligingsmaatregelen van security frameworks zoals het ISO 27001, NEN 7510, BIO en DigiD 2.0, of andere richtlijnen voor informatiebeveiliging. De Information Security consultant heeft kennis van de AVG en van privacy wetgeving en neemt deze als belangrijke randvoorwaarde mee in het opzetten en uitvoeren van beveiligingsmaatregelen. 

De Information Security consultant voert zelf de (procedurele) beveiligingstaken uit en coördineert adequaat de afhandeling van acute dreigingen en beveiligingsincidenten.

Daarnaast voert de Information Security consultant, met medewerking van collega’s, projecten uit om de beveiligingsmaatregelen en daarmee het ISMS te verbeteren en aan te passen aan nieuwe dreigingen, veranderingen van de bedrijfsvoering en veranderingen in de privacy wetgeving.

Isatis Cyber Security B.V., Nijmegen

Informatiebeveiliging is niet alleen voor “techies” maar behoort tot ieders taken en verantwoordelijkheden. De Security en Privacy Officer is het operationele aanspreekpunt en “gezicht” van informatiebeveiliging bij onze klanten, is op de hoogte van de beveiligingsstatus en coördineert (procedurele) informatiebeveiliging maatregelen en initiatieven. Een belangrijke doelstelling hierbij is om de betrokkenheid, kennis en inzet van de (alle) (klant) medewerkers op een hoger niveau te brengen (security engagement).  

De Security en Privacy Officer zet zich met raad en daad continu in om, samen met zijn/haar (technische) collega's, onze klanten te beschermen tegen cyber aanvallen en om de gevolgen bij beveiligingsincidenten zo beperkt mogelijk te houden. Een belangrijk instrument hierbij zijn de beveiligingsmaatregelen van security frameworks zoals het ISO 27001 certificeerbare Information Security Management Systeem (ISMS), ISO27002, NEN 7510, NCSC, DigiD 2.0, BIG of andere richtlijnen voor informatiebeveiliging. De Security en Privacy Officer heeft kennis van de huidige- (Wbp) en toekomstige (AVG) privacy wetgeving en neemt deze als belangrijke randvoorwaarde mee in het opzetten en uitvoeren van beveiligingsmaatregelen. 

De Security en Privacy Officer voert zelf een deel van de (procedurele) beveiligingstaken uit en coördineert adequaat de afhandeling van acute dreigingen en beveiligingsincidenten.

Daarnaast voert de Security en Privacy Officer, met medewerking van collega's, projecten uit om de beveiligingsmaatregelen en daarmee het ISMS te verbeteren en aan te passen aan nieuwe dreigingen, veranderingen van de bedrijfsvoering en veranderingen in de privacy wetgeving.


Isatis Cyber Security B.V., Nijmegen

Informatiebeveiliging is niet alleen voor “techies” maar behoort tot ieders taken en verantwoordelijkheden. De Security Architect is het operationele aanspreekpunt en “gezicht” van informatiebeveiliging bij onze klanten, is op de hoogte van de beveiligingsstatus en coördineert (procedurele) informatiebeveiliging maatregelen en initiatieven. Een belangrijke doelstelling hierbij is om de betrokkenheid, kennis en inzet van de (alle) (klant) medewerkers op een hoger niveau te brengen (security engagement).  

De Security Architect zet zich met raad en daad continu in om, samen met zijn/haar (technische) collega's, onze klanten te beschermen tegen cyber aanvallen en om de gevolgen bij beveiligingsincidenten zo beperkt mogelijk te houden door te zorgen voor een deugdelijke en secure (technische) architectuur. Een belangrijk instrument hierbij is het ontwerp en de implementatie van (technische) beveiligingsmaatregelen zoals Netwerken, infra architecturen, Identity Access Management, KPI, Firewalls, IDS/IPS, encryptie etc. maar ook een secure inrichting van Cloud omgevingen in combinatie met de uitgangspunten van een secure architectuur.

Daarnaast voert de Security Architect, met medewerking van collega's, projecten uit om de security te verbeteren en aan te passen aan nieuwe dreigingen, veranderingen van de architectuur en infra en veranderingen noodzakelijk door privacy wetgeving.


Onze locatie

Keizer Karelplein 32 , Nijmegen
Adres
Keizer Karelplein 32
Nijmegen