Bedrijfsprofiel

BNNVARA

BNNVARA Digital is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de digitale platforms. Naast radio- en televisie gerelateerde internetprojecten, zijn er zelfstandige online projecten. Met zo’n 2,2 miljoen unieke bezoekers per week zijn we de grootste ledengebonden omroep op internet. Binnen Digital werken drie teams: Redactie, Studio en Projectleiding. 

Wat betekent BNN?
BNN betekende eerst Bart News Network. Zo heette het programma dat Bart de Graaff voor Veronica presenteerde. Later veranderde de betekenis van de 'B' in de 'B van brutaal'. Maar BNN staat als begrip voor een eigenzinnige, verfrissende en op jonge mensen gerichte omroep. De letters hadden, tot voor kort, afzonderlijk geen betekenis meer. Na de dood van Bart, heeft de omroep de betekenis van de letters BNN veranderd in Barts Neverending Network.

Hoe is BNN ontstaan?

Zoals andere omroepen zijn ontstaan uit een bepaalde geloofs- of politieke overtuiging en tot een bepaalde zuil behoorden (verzuiling), werd BNN opgericht in de overtuiging dat er in het publieke omroepbestel naast volwassenen van 35 jaar en ouder, ook plaats moet zijn voor jongeren. Jongeren die niet gebonden zijn aan een godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond, maar elkaar vinden in steeds wisselende levensstijlen.

Wat is BNN's doelgroep?
BNN richt zich in essentie op jongeren van 15 tot 25 jaar en jong volwassenen tot 35 jaar. Maar de groep ‘jongeren’ laat zich niet vangen door een bepaalde leeftijdsgroep. BNN is er voor iedereen die zich jong voelt en die jong denkt.

Wat is het imago van BNN?

BNN heeft een sterk, toegankelijk en positief imago bij jongeren. Dat imago wordt voor een groot deel ingevuld door onze programma’s die aan een aantal wetten moeten voldoen: een ijzersterke formule, unieke presentatoren, onderscheidend zijn door vorm en inhoud en het uitstralen van de BNN-waarden. Deze waarden zijn: humoristisch, eigenzinnig, brutaal, lef en lust for life. Waar het merk ‘BNN’ nog meer voor staat kun je lezen in ons merkboek.

1

Wat is het officiële mission statement van BNN?

BNN is de meest herkenbare jongerenomroep van Nederland en een baken voor jongerenprogrammering binnen de Publieke Omroep. We streven ernaar die positie te behouden en te versterken en een brugfunctie te vervullen tussen de verschillende generaties. BNN is er voor iedereen die zich jong voelt: jong zijn is een state of mind.

BNN wil zich op een toegankelijke, onderscheidende, spraakmakende wijze profileren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. BNN geeft invulling aan en laat zien wat jongeren bezighoudt: sociale relaties, humor, seks, ontspanning, muziek, reizen, maatschappelijke tendensen en leeftijd/lotgenoten. 

BNN stelt zich ten doel alle groepen van de bevolking te bereiken, waarbij in het bijzonder aan plaats en verantwoordelijkheid van jongeren in de samenleving wordt besteed. Speerpunt is daarbij het bereiken van de groepen die vaak gepasseerd worden of moeilijk te bereiken zijn. Dat betekent dat we nadrukkelijk rekening houden met de veranderende samenstelling van de Nederlandse samenleving en in ons beleid ruimte houden om jonge mensen via alle vormen van distributie te bereiken die zich de komende jaren zullen aandienen.

BNN vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat jongeren bezighoudt. Daarom signaleren we in samenwerking met een onderzoeksbureau thema’s die onder jongeren leven en geven we op structurele basis invulling aan jongerenonderzoek.

 


0 vacatures

Kunnen we ergens mee helpen?

Neem contact op via (+31) 020 - 530 0500 (NL) of via (+32) 038 - 081 758 (BE)
Van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur.